Årets planteloppemarked var rekordstort

Oppmøtet var helt fantastisk!! Antall planter har aldri vært større. Og det har aldri vært mer hektisk

Planteloppemarked10