Årsmøte i Molde og Omegn Hagelag

Årsmøte i Molde og Omegn Hagelag

Molde og Omegn Hagelag holdt sitt årsmøte på kantina til Felleskjøpet torsdag 25. oktober 2018.

Leder Martin Hauge ønsket velkommen til 18 frammøtte medlemmer.

Årsmelding Molde og Omegn Hagelag 2018, regnskap og budsjett ble gjennomgått og godkjent.

Martin gikk gjennom utkast til neste års aktiviteter. Her kom det også noen innspill fra salen som ble notert. Styret arbeider videre med plana.

Valgkomiteen kom så med sine forslag. Alle ble enstemmig valgt. Leder Martin Hauge tok gjenvalg, Maria Berg Hestad gikk ut og nytt styremedlem blir Gry Rishaug Hansen.

Viser ellers til Årsmøteprotokoll 2018

Etter at årsmøtet var avsluttet ble det servert deilig kveldsmat før kveldens gjest Tugushan Alp fra Urban Gartneren fortalte om dyrking under vekstlys.

 

 

 

 

Han var en sprudlende forteller og meget engasjert i prosjektet sitt. Det startet med at han ikke fikk de produktene han ville ha da han kom til Norge.

Salat smakte ikke slik han var vant til. Etter noen år begynte han og forske på andre måter å dyrke på. Dette var ikke gjort på noen dager. Etter mange år med studering, prøving begynte det hele å ta form.

Plantene vokser i en næringsoppløsning i hyller under kunstig lys (vertikal hydrofonisk salatdyrking). Her kan alt kontrolleres og vi får kortreist mat uten all verdens giftstoffer.

Hagelaget er invitert til å besøke «fabrikken» i små puljer. Mer om dette vil bli kunngjort i vår aktivitetskalender.

Som takk for et skikkelig interessant foredrag overrakte Martin ei bok som selvfølgelig handlet om dyrking av egen mat.