Årsmøte på Klippen 2016

Innkalling til Årsmøte 20.10 2016 på Klippen Kvernes kl.19 00

Årsmøteinnkalling for Averøy Hagelag 2016
2016-05-30-18-14-05
Hagelaget Averøy innkaller til årsmøte
20.10 2016 på Klippen Kvernes kl.19 00
Saksliste:
Sak 1. Valg av møteleder og sekretær.
Sak 2. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
Sak 3.Årsmelding.
Sak 4. Regnskap.
Sak 5. Valg.
Sak 6 .Godtgjørelse styret.
Sak 7. Aktivitetsplan for 2017.
Sak.8. Eventuelt.
Styret: Ingar Bævre leder på valg. Liv Ø.Jansen styremedlem.på valg. Aud Solli styremedlem.på valg.
Britt Mari Furseth styremedl.ikke på valg. Ove Bøthun styremedl.ikke på valg. Varamedlemer :0ddveig Slatlem,Lise Kleven,Nina Madsen ,alle på valg.
Oppfordring til alle medlemmer,kom med ønsker,hager Kongshaug på valg 2018
Oppfordring til alle medlemmer,kom med ønsker,hager å kikke på,kurs,turer i omegn.Gi oss noe å jobbe med!