Årsmøtet for Hageselskapet Ålesund og omegn ble avholdt 13.10.2016

Årsmelding og regnskap for 2015/2016 ble godkjent, budsjett for 2016/2017 ble vedtatt, nytt styre ble valgt, alt enstemmig.

Eli Marie Reiten og Inger Marie Velsvik gikk ut av styret etter lang og tro tjeneste. De ble takket med blomster av Jannecke Hofset, som selv gikk av som leder, men som heldigvis fortsetter i styret.

Eli Marie og Inger Marie

Nytt styre for 2016/2017 består etter dette av følgende personer:

Leder: Wenche Hove (ny som leder – valgt for 1 år)

Styremedlemmer:

Jannecke Hofseth (valgt for 2 år)

Ole Andreas Devold (ny – valgt for 2 år)

Randi Iren Skaar (ny – valgt for 2 år)

Liv Voldsund Johanson ( ikke på valg – 1 år igjen)

Varamedlemmer:

Birgit Slinning (gjenvalgt for 2 år)

Lisbeth Schanche Drønnesund (ny – valgt for 1 år)