Årsmøtet i Hageselskapet Møre og Romsdal 2020 utsettes

Årsmøtet i Hageselskapet Møre og Romsdal 2020 utsettes

Etter nærmere overveielse og i samråd med Hageselskapet sentralt har styret valgt å utsette gjennomføring av årsmøtet til mars 2021.

Fylkesstyret har sagt seg villig til å forlenge sine verv til nyvalg på årsmøtet i 2021.
Vi beklager dette, men ser fram til å møtes forhåpentligvis i et smittefritt miljø til våren.
mvh
Svein Kongshaug