Bokashi

BOKASHI – redusert renovasjonsgebyr

Hei dere. Vestnes hagelag har fått noen henvendelser fra ivrige «jordprodusenter». De stiller spørsmål om det er mulig å få redusert renovasjonsgebyr dersom de benytter bokashi.

 

Slik er avtalen: Vestnes kommune (ÅRIM) gir reduksjon i renovasjonsgebyret for de som komposterer.

Vanleg varmkompostering blir i denne sammenheng likestilt med bokashi.

 

I regulativet til Vestnes kommune finner dere dette abonnementet:

Restavfall kompost dunk (varmkompost/ bokashi) kvar andre veke             kr. 2296,-.

 

For å få en slik avtale, med Aarim, må du dokumentere bruken av bokashi (oversende kvittering for innkjøp). Da vil du også få levert 2 poser bokashistrø pr. år.

For de som driver varmkompostering leveres 1 sekk strø.

Ved innkjøp av utstyr til bokashi, får du rabatt som medlem av Hageselskapet/ hagelag.