Da er vi i gang….

Da er vi i gang….

Da er vi i full gang med det nye hageåret som er sterkt preget av pandemien. Men vi lar oss ikke stoppe av dette. På bildet ser du manges ønskedrøm. Les mer om dette på vår FB side.

Medlemsbladet Skvalderkålen er under utarbeidelse og første utgave vil bli sendt ut til våre medlemmer på e-post søndag 10. janauar.
Siden mye ikke er avklart enda vil det komme en ny utgave seinere. I mellomtiden vil du bli kontinuerlig oppdatert på våre hjemmeside (www.molde.hagelag.no  – www.skvalderkaalen.no  og på Facebokk gruppa Molde og Omegn Hagelag
Det Norske Hageselskap arbeider nå med ny nettside som lanseres i slutten av januar så her vil det bli endringer etter hvert.

Vi arbeider nå også med å få i gang et frøbibliotek.  Mer om dette finner du snart på våre nettsider.