Folkemøte om roser i Molde

Folkemøte om roser i Molde

Vi ønsker å inspirere til at Molde beholder posisjonen og videreutvikler seg som rosenes by, og inviterer til et folkemøte der en av Norges fremste eksperter på roser kommer på besøk!

Velkommen på Krona – Romsdalsmuseet
tirsdag 25. februar kl. 18:00 til 20:00

Vi ønsker å inspirere til at Molde beholder posisjonen og videreutvikler seg som rosenes by, og inviterer til et folkemøte der en av Norges fremste eksperter på roser kommer på besøk! I tillegg får du høre om hva den nye Rosekomitéen jobber med, tiltak fra Molde kommune, og vi får et roseforedrag fra Jarle Sanden om hvordan og hvorfor Molde ble rosenes by.

Program

 Hva jobber Rosekomitéen i Molde med v/leder Stine Breivik
 Informasjon om Molde bydrift sin rolle som utvikler, forvalter og drifter av parker og friområder v/enhetsleder Stine Breivik
 Roser i Molde i et historisk perspektiv v/Jarle Sanden
 Pause med mulighet for å kjøpe kaffe og kaker i restauranten
 Roser i byen, i private hager og i offentlige anlegg v/ rosespesialisten Dag Lyngar

Med vennlig hilsen Rosekomitéen i Molde
Stine Breivik – Molde kommune, Kristin Hammarbäch – Molde sentrum, Hilde Bergebakken – Molde Næringsforum, Hilde Stenmark Kvennes – Romsdalsmuseet og Aud Irene Teilgård – Hagelaget.