Hagekveld til inspirasjon

Hagekveld til inspirasjon

Det var ein kveld til inspirasjon for mange onsdag kveld då vi hadde besøk av hagedesigner Anneli Bengtson. Anneli henter sin inspirasjon frå naturen, og gjennom dei nydelege bilda frå både eigen og og andre sine hagar fekk vi ta del i hennar hagefilosofi.

 

03-22 hagedesign Anneli Bengtson23.03.2017 kl. 07.02.21 6

Det var nok fleire av oss som gjekk derifrå med nye idear til eigen hagen både når det gjeld val av plantar, korleis lage ulike dammar og korleis ein kan tilrettelegge for dyrelivet i hagen.

 

03-22 hagedesign Anneli Bengtson23.03.2017 kl. 07.02.21 18

Her får Ingunn og Arnhild tips til korleis dei kan løyse problem i eigen hage av Anneli.

 

03-22 hagedesign Anneli Bengtson23.03.2017 kl. 07.02.21 11

Kveldsmat, te, kaffe og loddsal høyrer alltid med.