Hagekveld

Landskapsarkitekt Silje Aksnes, eier av Gimle planteskole, kommer for å inspirere oss.

Hageselskapet Ålesund og omegn

Hagekveld

Nå er det klart for hagekveld igjen og tema denne gangen er rom i hagen. 

Landskapsarkitekt Silje Aksnes, eier av Gimle planteskole, kommer for å inspirere oss.

27. februar 2016 AV: JH

Katt på vandring fra rom til rom


Gulv, vegger og tak spiller en rolle i hagen.

Silje Aksnes . Hun har tegnet planer for større offentlige anlegg, parker, veianlegg, skoler og barnehager og også privathager. Planteskolen hun driver har allsidig produksjon med et stort plantesortiment, men har størst produksjon av surjordsplanter. Nå kommer hun hit til Ålesund for å inspirere oss i planleggingen av rom i hagen.

 

De mest vellykkede og spennende hagene består av flere rom. På samme måte som når vi bygger et hus, må vi tenke på vegger, tak og gulv.  

 

I foredraget med tema ”Rom i hagen” vil Silje presentere metoder for hvordan du som hageeier selv kan planlegge og utforme et uterom som gir varierte opplevelser. Hun vil vise eksempler på gode rominndelinger og hvilke elementer som kan benyttes for å definere soner i hagen.

Foredraget vil være på Sanitetssenteret, R.P. Morksvei 17 tirsdag 8. mars kl 19.30.

Velkommen!