Hagemarknad

30. mai 2015 arrangerte Ålesund og omegn hagelag hagemarknad med sal av sjølvproduserte planter.

HAGEMARKNAD

30.mai arrangerte Ålesund og omegn hagelag hagemarknad med sal av sjølvproduserte planter.

.

15. september 2015 AV: JH


Det var ein strålande dag. Allereie før vi hadde stilt opp plantene, var der kundar som ønskte å handle. Det var godt sal og mange som berre var innom for å sjå eller spørje om noko. Vi fekk nokre nye medlemmar og fekk vist oss fram. Vi håper å stå på same plassen til neste år.