Hagemøte tirsdag 08.03.2016

Tema: Rom i hagen v/Silje Aksnes

Hagemøte tirsdag 08.03.2016 Tema: Rom i hagen v/ Silje Aksnes. Hun er utdannet landskapsarkitekt. I dag driver hun Gimle planteskole utenfor Bergen. Uterom danner hovedstrukturen i hagen. De skaper stemning. De skaper nysgjerrighet. De gir variasjon i opplevelser. Viktig å finne sin egen stil. Tilpass stilen til huset ditt og hagens topografi. Hagestilen kan godt være en kontrast til stilen på huset. Flere hagestiler: Den formelle (geometrisk, symmetri) Den uformelle hagen : Plen i sentrum med bed rundt Engelsk romantisk hage: Tett beplantet. Typisk med roser og gammeldagse stauder. Cottage garden: Enda tettere beplantning enn engelsk stil. Den japanske hagen: Skal forestille stilisert natur. Brukes mye grus som skal forestille vann. Den minimalistiske hagen Når en tenker rom, bør en tenke hva hagen skal brukes til. Definer soner i hagen. Lag forskjellige rom i disse sonene. Veggene i uterommene kan være: Fasaden på huset, hekk til naboen, levegger, benker og bord, lave kanter, forskjellige høyder på beplantningen. En hekk trenger ikke bestå bare av en sort planter. Grupper av forskjellige busker kan bli en fin effekt. Bruk busker som blomstrer til forskjellig tid. Formspråk: Runde linjer Rette linjer Stramme geometriske linjer Gulv: De tradisjonelle er av gress, tre eller stein. Noe som brukes mer og mer, er sedummatter. Lag gjerne fokuspunkter i hagen, blikkfang: skulpturer, krukker, fine steiner, spesielle små trær som står litt solitært. Det var 50 personer tilstede på møtet. De gikk helt sikkert svært inspirerte hjem til årets hagesesong.