Hageselskapet Ålesund og omegn – Avslutning for studiegruppa “Dyrking av grønnsaker og urter”

Hyggelig avslutning for studiegruppa vår 23. august 2017 med innslag av hagevandring hos Jannecke Hofset på Ellingsøya. Studie av årets avling samt av både varm og kald kompost. Spennende.

Hageselskapet Ålesund og omegn startet studiegruppa “Dyrking av grønnsaker og urter. Jordforbedring og kompostering” i 2017. Studiesirkelen besto av 15 personer påmeldt via Hageselskapet og 3 – 4 personer fra vår samarbeidspartner Voksenopplæringen ved Nørvøy skole. Dette er også et prosjekt med fokus på integrering av innvandrere.

Kick-off 15. februar med tema “Såing og Kjøkkenhage” ved Kirsty MCKinnon fra Norsk senter for økologisk landbruk, og forfatter av boka “Kjøkkenhage” – dyrk økologisk for norsk klima – praktiske tips og råd.

                      

Vi fortsatte med studiedager i mars og april med praktisk arbeid med såing/prikling og planlegging av kjøkkenhage i lokalene til Nørvøy skole. Veiledning med lærer ved Voksenopplæringen og sekretær i styret i Hageselskapet Ålesund og omegn, Jannecke Hofset.

I mai kom Kirsty McKinnon tilbake til oss i Hageselskapet Ålesund og omegn med tema “Jordforbedring og kompostering”. I mai og juni hadde vi igjen samlinger ved Nørvøy skole der småplantene ble fordelt mellom deltakerne og kjøkkenhagen utenfor Nørvøy skole.

                                                           

 

Til sist hadde vi avslutning for gruppa den 23. august 2017. Denne gangen med studie av kompostering, både kald og varm kompost. Jannecke Hofset inviterte oss til sin hage på Ellingsøy. Der fikk vi se og smake på årets avling i tillegg til at vi fikk en flott hagevandring. Vi fikk et fint samhold i studiegruppa. Deltakerne trivdes og kom med gode tips og råd. Også deltakerne fra Nørvøy skole var dyktig på dette med dyrking av spiselige vekster og fikk samtidig trening i norsk språk. Takk til Jannecke som ledet gruppa.