Hageselskapet Ålesund og omegn Hagekveld med kunstutstilling

Form, farge, nytte og kreativ galskap på hagekvelden i april.

Hageselskapet Ålesund og omegn

Hagekveld med kunstutstilling

Form, farge, nytte og kreativ galskap på hagekvelden i april.

26. april 2015 AV: JH

Presentasjon


publikum


publikum


Utstilling

Hagekvelden den 21. april hadde hagedesign som tema. I samarbeid med Nyttevekstforeninga inviterte Hageselskapet Ålesund og omegn hagekunstnar Solvor Leistad til å øse av sin kunnskap og halde salsutstilling på hagekvelden. 69 fekk med seg to inspirerande foredrag. Dei som møtte opp tidleg, kunne sikre seg flotte kunstverk. Møtet byrja med ei innføring i hagens 4 F´er, funksjon, føresetnadar, form  og farge. Etter ei god matpause fekk vi ei rekke gode tips om nyttevekster i hagen og korleis dei kan brukast i kvardagsmat.