Hageselskapet Ålesund og omegn har fått godkjent nytt studieprogram

Studieforbundet Natur og Miljø godkjente Hageselskapet Ålesund og omegn sitt forslag til studieprogram den 19. januar 2017. Studiegruppa starter med tema "Dyrking av grønnsaker og urter. Jordforbedring og kompostering." Kick-off v/Kirsty McKinnon den 15. februar 2017 i Haug sine selskapslokaler.

Kursprogram:  https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/136

kjøkkenhage

Det blir et praktisk rettet kurs der deltakerne gis kunnskap og inspirasjon til planlegging og gjennomføring av å dyrke grønnsaker og urter. Studiesirkelen består av to foredrag med Kirsty McKinnon fra Bioforsk på Tingvold og fire samlinger med praktisk arbeid og erfaringsutveksling.

Foredragene blir i Haug sine selskapslokaler og er åpne for både de som er påmeldt på studiesirkelen og andre interesserte. Foredragene blir 15. februar med tema såing og kjøkkenhage og 31. mai med tema kompostering og jordforbedring. McKinnon har lang erfaring med økologisk dyrking og kompostering. Hun har skrevet flere bøker om emnet og er en anerkjent foredragsholder.

De praktiske samlingene vil være på Nørvøyskolen i samarbeid med Ålesund voksenopplæringssenter. Skolen har en liten kjøkkenhage som deltakere på norskkurs er med på å stelle.

Det er mange innvandrere som er interessert i å dyrke grønnsaker, og Hageselskapet Ålesund og omegn ønsker å bygge videre på det engasjementet som flere innvandrere viste i fjor da det ble dyrket grønnsaker i pallekarmer i mellomrommet mellom Kube og Jugendstilsenteret.

http://www.smp.no/kultur/2017/01/04/%E2%80%93-Viktig-m%C3%B8tested-i-byen-14016946.ece

For å legge til rette for hverdagsintegrering av innvandrere i Ålesund er noen av deltakerne ved voksenopplæringa invitert til å delta på samlingene.