Hageselskapet Møre og Romsdal avholdt tillitsvalgtsamling 3.februar 2018

Hageselskapet Møre og Romsdal avholdt tillitsvalgtsamling 3.februar 2018

Arrangementet var et samarbeid med Vestnes hagelag som gjorde en strålende jobb. De sørget for lokaler og servering med lunsj, kaker og kaffe. Heide Kvaløy holdt et spennende foredrag med lysbilder fra blomsterøya Madeira.

 

Styreleder Svein Kongshaug ønsket velkommen og orienterte om dagens program. En helt spesiell velkomst til Sande(mr)Hagelag med sitt nystartede hagelag. Så hyggelig å få flere lag med i flokken.

Liv Voldsund Johanson holdt et foredrag der hageselskapets hjemmesider var tema. Muligheter og utfordringer ble diskutert og møtedeltakerne viste stor interesse for temaet. Fylkesstyret håper på at flere vil benytte seg av all informasjon og kunnskap som finnes på Hageselskapets sider og at de mulighetene som ligger der skal gjøre sitt til at vi kan ha et tettere samarbeid over kommunegrensene. Ikke noe er så hyggelig som å la seg inspirere av det andre hagelag styrer med.

 

En hver tillitsvalgsamling pleier å ha et innslag til inspirasjon og glede for deltakerne. Denne gangen var det Heide Kvalø fra Standa som holdt foredrag for oss. Hun viste lysbilder og tok oss med på ei rundreise på blomsterøya Madeira. Ei fantastisk reise med uventede og flotte bilder av både natur, dyreliv og blomster. Dette foredraget kan så absolutt anbefales for hagelag som er leter etter foredragsholdere.  

Svein Kongshaug fortalte litt om den økonomiske situasjonen til Hageselskapet. Den er ikke det den engang var og man må kanskje begynne å tenke i nye baner om hva fylkeslaget skal prioritere å være med på og arrangere. Han luftet tanken om man f.eks. kunne jobbe med ideen om å slå sammen årsmøte og tillitsvalgtsamling slik at man møtes kun en gang i året. Ideen er at man da kan satse på foredragsholdere som vil trekke mye folk, selv om det koster noe mer.

Deltakerne ble bedt om å tenke over saken og eventuelt komme med tilbakemeldinger, også om hvilke foredragsholdere man ønsker å høre. Fylkesturneer i fremtiden ble diskutert og man ble oppfordret til å komme med ideer om foredragsholdere også der.

 Til sist fikk Molde hagelag overrakt ei lita statue som et synlig bevis på at de ble kåret til Årets hagelag i Møre og Romsdal under årsmøtet høsten 2017

Det er alltid hyggelig å møtes i slike samlinger og man reiser hjem etter å ha fått nye hagevenner og med nye ideer for egen hage og for hagelaget.

Tusen takk til Vestnes hagelag for vel gjennomført arrangement.