Hilsen fra styreleder i region Møre og Romsdal

Hilsen fra styreleder i region Møre og Romsdal

Vi står foran et nytt år. Lørdag den 3. februar blir det tillitsvalgtsamling på Ressurssenteret, Vestnes, og styreleder Svein Kongshaug ønsker oss alle en flott hagesesong.

Vi står foran et nytt år og enda en hagesesong. Jeg sitter nå på hytta i Osmarka og funderer. Det er nyttårsaften og ute er det flott vintervær, men mange av dere er allerede i gang med planlegging av våren og nye hagegleder.

På årets siste dag er det også lett å falle i tanker om det som snart er passert. For Hageselskapet har dette året vært krevende med enda en omkamp om statlig grunnstøtte til vår virksomhet. Heldigvis gikk det bra dette året også, men stadig usikkerhet omkring økonomien legger en demper på all langsiktig planlegging. En takk og ros til direktøren og sentralleddet for vel gjennomført jobb og lobbing mot Stortinget i denne sammenhengen. På årets representantskapsmøte ble det bestemt å videreføre dagens organisering med lokallag, regioner og sentralledd, noe som medfører at vi alle må brette opp skjorteermene og gjøre en innsats for at dette skal fungere optimalt både økonomisk og organisasjonsmessig.

Her i Møre og Romsdal har det vært god aktivitet i hagelagene. Dette er ikke mulig uten den flotte innsatsen fra tillitsvalgte på grunnplanet. Også all ros til dere for å stå på for hagesaken og grønne verdier i lokalsamfunnet.

Vi gratulerer med stiftelsen av Sande hagelag og ønsker dere hjertelig velkommen til felles innsats og hageglede.

En hagelagskjempe og inspirator gikk ut av tiden dette året. Styreleder for hageselskapet Møre og Romsdal, Reidar Dahlstrøm, døde brått og etterlot seg et stort vakuum i hagelagsarbeidet både i regionen og Molde og omegn hagelag. Den store innsatsen han la ned vil vi kunne glede oss over lenge framover og minnes i takknemlighet.

I året 2018 legges det opp til en omfattende aktivitet i lokallagene med fokus på dyrking av egne grønnsaker, frukt og blomsterglede. Det vil bli utgitt et hefte “Hva skjer i 2018” som gir en samlet oversikt om hva som er på planen i ditt eget hagelag og ellers alle andre lag i fylket. Jeg oppmoder om å besøke hverandres møter og aktiviteter, dette er en stimulans for både vert og gjest.

Fra fylkeslaget settes det også spesielt fokus på dyrking av egne grønnsaker dette året. Ellers skal vi prøve å bistå etter beste evne til driften av lokallagene. Ikke vær redd for å ta kontakt med oss i styret hvis noe ikke går helt etter planen eller dere ellers lurer på noe. Vi er helt avhengig av innspill fra dere for at vi skal kunne gjøre vår jobb.

Vi ønsker hverandre lykke til med enda en flott hagesesong!

Svein Kongshaug
Styreleder region Møre og Romsdal