Jordboka v/Dag Jørund Lønning

Jordboka v/Dag Jørund Lønning

20. februar hadde vi besøk av Dag Jørund Lønning. Han holdt et interessant foredrag på Romsdal videregående skole

Under føtene våre finst eit univers av liv så rikt og komplekst at det sprenger rammene for det me er i stand til å fatta. Det er eit univers me kan uhyre lite om, og som me i liten grad har interessert oss for. Men det er heilt avgjerande for vår menneskelege eksistens.

Det vesle me veit peikar mot følgjande:

  • Den viktigaste nøkkelen til ei berekraftig framtid for planeten vår er ikkje verken ny teknologi, klimakvotehandel eller internasjonalt diplomati.
  • Nøkkelen finst i varmannsens hage. Me trør på den dagleg.
  • Nøkkelen er mold.

Dette var temaer som ble berørt 20. februar der Dag Jørund Lønning holdt foredrag om Jordboka. Les mer om Jordboka her…