Korona. Vi avlyser tillitsvalgtsamlingen/årsmøtet 28. og 29. mars 2020.

Korona. Vi avlyser tillitsvalgtsamlingen/årsmøtet 28. og 29. mars 2020.

Styret i fylkeshagelaget har kommet fram til at det er riktig å avlyse dette arrangementet nå grunnet smittefare.

Vi kommer tilbake til på hvilken måte årsmøtet kan gjennomføres på et senere tidspunkt.

Vennligst gi beskjed videre til påmeldte fra lokallaga.

Ta vare på hverandre og ha en fin dag videre!
Svein Kongshaug
leder i Hageselskapet Møre og Romsdal