Kurs: Dyrking i pallekarm 10.mars 2020

Hageselskapet Kristiansund inviterer alle interesserte til oppmøte i Vågen Parsellhage tirsdag 10.mars kl 18.00-20:00. Vi vil demonstrere hvordan man kan gå fram for å dyrke i pallekarm. Vi ønsker samtidig velkommen til nye medlemmer i Vågen Parsellhage. Du kan bli støttemedlem/ sponsormedlem og få tilbud om å delta på alle aktiviteter vi planlegger i Vågen Parsellhage eller bli aktiv medlem ved å leie din egen pallekarmplass. Møt opp og meld deg som interessert i dag så har du sjanse til å selv velge hvor i parsellhagen du helst vil ha karmen din, og du får være med i utformingen av Parsellhagen siden vi nå er i startfasen etter oppgradering av området. Mange ønsker kun å dyrke i en enkelt pallekarm, andre velger flere kasser. Noen har hage hjemme hvor de også dyrker, mens andre er helt ferske. Målet vårt er at vi sammen skal bygge opp et miljø med god erfaring innen dyrking og kompostering. Vi skal også starte opp en skolehage med ulike vekstskifter, så det er også mulighet å hjelpe til kun på dette området ,uten å ha egne kasser å ha ansvaret for. Vi håper flest mulig vil møte opp og hjelpe oss med å lage en fantastisk parsellhage på byens beste tomt. Man velger selv hvor mye man vil bidra med . Dette skal være et lavterskeltilbud. Bli med da vel! Mvh Hageselskapet Kristiansund (Hagelaget)