Vestnes hagelag

Vestnes hagelag

Nyheter

Sneglekamp

  26.mai 2018.  HASTER NB: SNEGLEAKSJON Kanskje har du fulgt informasjonen i media, eks. Vestnesavisa 9.5.18, vedrørende «Sneglebegrensende prosjekt i Vestnes». Hei innbyggereLes mer...

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Vivian Gustavsen vivigust@gmail.com 91722148
Nestleder Tone Merete Kolberg tome.ko@hotmail.com 41546003
Sekretær Aud S Løvoll Suoranta aud.sissel@mimer.no 41553870
Kasserer Anny Gjerde annygjerde@gmail.com 90836835
Styremedlem Kirsti Bauer bjorn.bauer@mimer.no 93032866
Styremedlem Audny R Bjørnesen s.rbjoer@online.no 92239790
Vara Ekatarina Sultanova Rekdal katjusha.sultanova@gmail.com 90263551
Vara Tove Strand oddvarsornsen@outlook.com 94277004
Vara Agnete Botnevik botnevika@gmail.com 95028696
Vara Erlend Overaa erlarnfi@gmail.com 90526284