Martin Gjenvalgt som leder

Martin Gjenvalgt som leder

Martin Hauge ble gjenvalgt som leder på årsmøtet til Molde og Omegn Hagelag.

Årsmelding og regnskap ble gjennomgått og godkjent. Deretter ble det lagt fram et utkast til plan og budsjett for neste år. Det kom en del innspill som styret skal jobbe videre med.

Valget gikk greit unna takket være godt forarbeid fra valgkomiteen.

Karina Blø Nygård gikk ut av styret etter 12 år som sekretær. Hun fikk overrakt blomster og noen velvalgte ord.

Etter årsmøtet holdt Stein Brubæk fra Småbrukerlaget et interessant foredrag om REkO-ringen. En ordning som har eksplodert i det siste.

REKO står for Rettferdig Konsum. Brubæk gikk gjennom historien til de små produsentene helt fra krigen og til nå.

Prosjektet REKO-ringen fungerer bedre for mange småprodusenter enn Bondens Marked gjorde her i Molde.

Dette er et Facebook-basert salg. Utdeling skjer på uteområdet til Glamox annenhver torsdag.

De som blir med som produsent må registrere seg i Mattilsynet.

Ønsket har vært at forbruker skal møte produsenten av maten.

Du kan lese mer om saken her: Rbnett.no 25.11 / Facebook siden

Stein var en utrolig engasjert foredragsholder og Hagelaget vil prøve å få til et besøk på gården/setra hans