Martin Hauge ny leder

Martin Hauge ny leder

På årsmøtet til Molde og Omegn Hagelag ble Martin Hauge valgt til ny leder. Styrets sammensetning 2018:

  • Leder Martin Hauge
  • Kasserer Gerd Marit Alseth
  • Sekretær Karina Blø Nygård
  • Styremedlem Birte Kristine Toft
  • Styremedlem Maria Berg Hestad
  • Varamedlem Anette Løken
  • Varamedlem Evy Marie Tofte

Les mer på vår hjemmeside www.skvalderkaalen.no