Medlemsbladet Skvalderkålen lagt ut på nett

Medlemsbladet Skvalderkålen lagt ut på nett

Da er medlemsbladet vårt lagt ut her på hjemmeisden vår og på Facebook. En pdf-utgave er også sendt til medlemmene på e-post.

En del punkter er ikke helt avklart enda. Bladet ligger som et elektronisk dokument og vil bli oppdatert etter hvert som ting kommer på plass. Melding om endringer legges ut på vår Facebook side: Molde og Omegn Hagelag.