Molde Hagelag tar i bruk nettet

Molde Hagelag tar i bruk nettet

P.g.a. smittesituasjonen har vi arbeidet mye med å tilpasse oss denne. Vi har nå gjennomført vårt første digitale arrangement.

Foredraget om humler og bier i hagen er foreløpig utsatt. Etter en del “brainstorming” i styret har vi nå dratt i gang en digital løsning på våre aktiviteter.

Først ut var Martin Hauge med sitt foredrag om “Hvordan bygge en jordkjeller”. Dette ble kjørt som en digital videokonferanse og var så vellykket at vi vil følge opp.

Hver mandag kl. 20.00 vil vi nå tilby “Hagepraten”, en digital prat på nett. Du kan lese mer om dette på www.skvalderkaalen.no 

Vi er også aktive på Facebook der vi bl.a. vil gjennomføre et alternativt planteloppemarked.

Vi bruker videokonferansesystemet Zoom som vi er godt fornøyd med.

Alle våre styremøter har til nå foregått på nette. Vi bruker en blanding av Messenger og Zoom

Vil du vite mer, ta gjerne kontakt med oss (molde.hagelag@outlook.com)