Ny turpris på Vestnes hagelag s jubileumstur

Turpris er beregnet ut ifra 40 deltagere, med en nettopris fra busselskapet på kr 4.650 pr.person i dobbeltrom. Til våre egne medlemmer har vi gitt en jubileumspris på 4.400.Vi har i ettertid kommet frem til at våre hagelagsvenner i resten av fylket blir sponset med kr 100 pr.pers (4550).

Mange synes det er greit med kjent reisefølge å dele rom med,og vi tilbyr samme pris til medfølger (ektefelle/samboer/øvrig familiemedlemmer. Dette med tanke på at det kan bli lettere å få med minimum 40 turdeltakere.

Det blir en tillegg pris for dem som ønsker enkeltrom.

Ved interesse ta kontakt med Anny Gjerde tlf 90836835