Om Hageselskapet Møre og Romsdal

Hageselskapet Møre og Romsdal er en av nitten regionavdelinger i Det norske hageselskap og fungerer som bindeledd mellom hagelagene og Hageselskapet sentralt. Foto: Jacek Rózycki - Visitnorway.com

Bergfrue,_Chondrosea_cotyledonRegionavdelingen har 16 fungerende hagelag og mange av dem har stor aktivitet som annonseres gjennom programårboken ”Hva skjer i Møre og Romsdal”. Regionen kan også by på et mangfold av besøkshager og foredragsholdere. En del av hagelagene kommuniserer også med sine medlemmer via facebook.

Møre og Romsdals fylkesblomst er Bergfrue eller Fjelldronning som den også kalles. Denne finner vi igjen i stilisert utgave i Det norske hageselskaps offisielle logo.


Kontakt

Leder

Svein Kongshaug
svein.kongshaug@gmail.com
Tlf 975 94 460

Hageselskapets logo

Nestleder

Aud Irene Teilgård (ansvar for fylkesturnè)
audit@online.no
Tlf 982 68 971

Sekretær

Trygve Brunvoll
trybrunvoll@hotmail.com
Tlf 456 04 349

Kasserer

Nina Tangen Arnesen
ninas.stopp.og.trekk@gmail.com
Tlf 45400922

Styremedlemmer:

Liv Voldsund Johanson (ansvar for nettsider, Facebook og Grønn kalender)
livvj@yahoo.no
Tlf 926 07 841

Rita Grimsmo (ansvar for Hva skjer Møre og Romsdal)
rita@muzikguide.no
Tlf 922 90 428

Svanhild Breivik
svanbre@online.no
tlf 416 05 037

Varamedlemmer:

1. vara 

Jannecke Hofset
jannecke@hovat.no
tlf 45224449

2. vara

May Brungot
maybrungot@hotmail.com
Tlf 97971766

3. vara

Åse Sæterøy
aaseset@live.no
90806962