Planteloppemarkedet 23. er mai avlyst.

Planteloppemarkedet på Åsen bygdemuseum 23. mai er dessverre avlyst pga corona-anbefalingene fra myndighetene.