Rom i hagen.

Rom i hagen.

Vestnes hagelag inviterer til bildeforedrag torsdag 1 mars klokken 19 . på Myra kulturbygg.

De mest vellykkede og spennende hager består av flere rom.

På samme måte som  vi innomhus planlegger og bygger vegger,tak og gulv-ut fra ønsket om funksjon,lys,utsikt,smak/moter, samspill mellom ute og inne-benytter vi gjerne samme oppskrift for en allsidig hage.

I foredraget med tema “Rom i hagen “vil Silje Aksnes presentere metoder for hvordan du som hageeier selv kan planlegge og utforme gode uterom som gir varierte opplevelser. Hun vil vise eksempler på gode rominndelinger og hvilke elementer som kan benyttes for å definere soner i hagen. Foredraget kan bidra til å strukturere dine egne ideer til ulike uterom slik at du kommer nærmere den hagen du ønsker. Tema som funksjonalitet,hagestil og plante og materialbruk vil bli omtalt.

Silje Aksnes er landskapsarkitekt MNLA og eier av Gimle planteskole i Kvam i Hardanger. Silje fullførte sin utdanning på Ås i2003  og praktiserte deretter som landskapsarkitekt frem til hun overtok planteskolen i 2013. Hun har tegnet planer for større offentlige anlegg,parker, veianlegg skoler,barnehager og også privatister. Planteskolen hun driver har allsidig produksjon med et stort plantesortiment,men har størst produksjon av surjordsplanter (Rhododendron,pieris og lyngplanter m.m)

Det vil bli kake og kaffe på billetten som er 80 for medlemmer og 120 for ikke medlemmer. Og som vanlig på Hagelag arrangementer blir det loddsalg. Vi har å fått vipps ?

Velkommen !