Sneglekamp

 

26.mai 2018.  HASTER

NB: SNEGLEAKSJON

Kanskje har du fulgt informasjonen i media, eks. Vestnesavisa 9.5.18, vedrørende «Sneglebegrensende prosjekt i Vestnes».

Hei innbyggere i Vestnes, som konkurrerer om plassen med Iberiasneglen.

Vi har forsøkt å dekke kontaktbehovet, i denne saken, gjennom mail til ledere for Velforeninger. Dette har fungert dårlig. En del områder har aldri har en slike foreninger og en del foreninger har blitt nedlagt.

 

Dersom DU bor du i et område der Iberiasneglen har etablert seg, vil du kanskje gjerne redusere forekomsten/ bli kvitt.

Kan du/ gjerne sammen med en nabo  kartlegge følgende for ditt område og sende listen til :

Navn Adresse Mobilnr. Eiendomsstørrelse/

Mengde granulat (dosering se under)

Ola Nordmann Karisgate 4 888 888 444 1kg

Vi sender sms når dere kan hente på Frivilligsentralen.

Kontaktinformasjon: Vestnes hagelag aud.sissel@mimer.no

——————–

 

2. trinn. (21.5) Vestnes hagelag ønsker å komme i gang med «snegledugnaden», i de utsatte delene av kommunen, i løpet av mai. Det er Iberiasneglen vi vil begrense.

For gjennomføring er vi avhengig av tilbakemelding og aktivitet fra dere som bor i disse områdene.

 

Vi satser på å kunne benytte SLUXX (1 gang), i de områdene der det er registrert forekomst.

Kommunen vil delta, men vil ikke kunne gjennomføre en slik aksjon verken økonomisk eller ressursmessig for hele kommunen.

SLUXX er et jernfosfat-granulat. Det koster ca 100,- pr kg. 500- 700g rekker til 1 mål (1000 m2) . Granulatet trekker sneglen til seg så du er ikke avhengig av å spre det tynt over alt (må holdes unna overflatevann).

Vi ber om at dere tar opp med deres velforening og gir tilbakemelding i forhold til  om dere ønsker å delta,- og mengde granulat. Jeg må ha tilbakemelding innen 24.5 slik at vi er i gang i uke 22.