Stor interesse for “Dyrk økologisk hele året”

Stor interesse for “Dyrk økologisk hele året”

Onsdag 24. januar hadde 100 miljø/hage interesserte møtt fram i auditoriet på Bekkevoll for å høre Maria Berg Hestad fortelle om sine erfaringer med "helårsdyrking".

Foredraget var et ledd i Klimafestivalen i Molde. Etter at Martin Hauge, leder i Molde og Omegn Hagelag hadde ønsket velkommen orienterte Oddbjørg Langset om Klimafestivalen $112.
Så tok Maria over og ledet oss gjennom alle årstidene og viste hvordan hun dyrker hele året. Hun kom med mange tips – mer om dette kan du lese på hennes blogg www.detgronneskafferi.com eller på Facebook: Det grønne skafferi
I pausa serverte “besteforeldreaksjonen” Skvalderkålsuppe. Videre var det loddsalg før Maria avsluttet sitt foredrag.
Martin Hauge overrakte ei bok til Maria som takk.
Oddbjørg Langset hadde med noen fantasifulle “fiksbeinmalerier” som ble overrakt til styret i hagelaget v/noen utvalgte medlemmer – som takk for at Molde og Omegn Hagelag sto som arrangør av kvelden.

Flere bilder i vårt album…