Styret Vestnes hagelag 2018

På årsmøtet til Vestnes hagelag ble styrets sammensetning slik

Leder : Vivian Gustavsen

Nestleder : Tone Merete Kolberg

Kasserer : Kirsti Bauer

Sekretær : Anny Gjerde

Styremedlem : Aud Sissel Løvoll Suoranta

Styremedlem : Ekaterina Sultanova Rekdal

Varamedlem : Audny Bjørnesen

Varamedlem : Heidi Wilhelmsen