Tillitsvalgtsamling i Hageselskapet Møre og Romsdal 2019

Tillitsvalgtsamling i Hageselskapet Møre og Romsdal 2019

Lørdag, 30. mars 2019 ble tillitsvalgtsamlinga avholdt. Representanter fra de fleste hagelaga i fylket møtte til nyttig og hyggelig samvær.

 

Et variert program med bl.a. gjennomgang av forslag til nye vedtekter for hageselskapet og hagelaga. Styreleder i Hageselskapet sentralt, Dordi Anne Hyldbakk, fortalte hva som er bakgrunnen for endringene. Hun gikk også igjennom de nye reglene for personvern og presiserte viktigheten av å følge disse.

 

Styreleder Svein Kongshaug gikk igjennom resultatene etter spørreundersøkelse som omhandlet ønsker om hva fylkesstyret skal jobbe mere med. Spørsmål om fremtiden for heftet “Hva skjer” ble også diskutert. Det ser ut til at det i fremtiden må bli digitalisert.

 

Årets hagelag 2018/2019 ble kåret. Det var flere hagelag som har drevet godt og hatt mange spennende arrangement med mye nytenking. Vestnes hagelag toppet lista og oppfylte alle kriteriene som er satt, og ble utnevnt til Årets hagelag 2018/2019. Svein Kongshaug overrakte diplom og blomster.

 

Landskapsarkitekt Mari Klauseth Hagen sto for foredraget “Planlegg din hage”. En spennende og interessant time som resulterte i at flere av de tillitsvalgte ønsker å få besøke av henne i sine hagelag.

 

Ellers var det servering av varm lunsj, pauser med frukt, kaffe og te, og selvfølgelig loddsalg med trekking av mange flotte gevinster.