Nasjonal strategi for bier og pollinering vedtatt

Nasjonal strategi for bier og pollinering vedtatt

– Jeg er veldig glad for at vi nå vil få en overordnet nasjonal og tverrsektoriell strategi på dette viktige området, sier Hageselskapets direktør Tove Berg.

02. mars 2016 Av Tove Berg

Stortinget vedtok i går representantforslaget fra KrF’s stortingsrepresentanter Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal og Olaug V. Bollestad om en nasjonal strategi for bier og pollinering. Gjennom vedtaket ber Stortinget regjeringen om at de på egnet måte fremmer en sak om nasjonal strategi for å sikre fortsatt mangfold av villbier og andre pollinerende insekter.

– Jeg er veldig glad for at vi nå vil få en overordnet nasjonal og tverrsektoriell strategi på dette viktige området, sier Hageselskapets direktør Tove Berg.

I sitt innlegg fremholdt forslagsstiller Line Henriette Hjemdal at Stortinget gjennom å behandle denne saken roper et varsko for nedgangen av pollinerende insekter, og at vi må handle mens vi enda har muligheten. Hun tok til orde for en nasjonal dugnad som inkluderer hageeiere og enkeltpersoner gjennom våre Summende hager, bønder, samt offentlige instanser innen park og anlegg.

Venstres Pål Farstad fremholdt at vi ikke må undervurdere hva folk kan gjøre i hagene sine for å bevare bestanden av pollinerende insekter. Små grep som å plante bie/humlevennlige planter, sette ut biehotell eller humlekasser, og sette av en liten flik i hagene til blomstereng kan ha en vesentlig betydning for bestanden.

Ap’s Knut Storberget fremholdt at vi står overfor en stor utfordring som er knyttet til mange ulike forhold. Selv om det har vært økende oppmerksomhet rundt temaet den siste tiden, er kunnskapen om temaet fortsatt for svak, og at kunnskapsinnhenting i en slik strategi er helt nødvendig.

SVs Siv Elin Hansen refererte til daværende miljøvernminister Bård Vegar Solhjells lansering av Hageselskapets prosjekt Summende hager i 2013, med mål om å styrke det private initiativet for å bevare bestanden av pollinerende insekter. Prosjektet har skapt en folkebevegelse, men hun påpekte at utfordringen for våre pollinerende insekter er større enn hva hageeiere og privatpersoner kan hanskes med alene. Vi trenger derfor en overordnet nasjonal og tverrsektoriell strategi.