Om Hageselskapet Nord-Trøndelag

Regionavdelingen har 18 aktive hagelag som tilbyr medlemmene en rekke kurs og grønne aktiviteter.

Flere av hagelagene i regionen er også på Facebook.

 

Styret i Nord-Trøndelag

Lederhs_logo_nord-trondelag

Marna G.N. Ramsøy

Tlf 926 85 856

e-post: marna.ramsoy@online.no

Nestleder

Heidi Agno Ulsund

Tlf: 452 54 058

E-post: heidiagnoulsund@yahoo.no

Sekretær

Trude Gravseth

Tlf 993 79 995

E-post: gravs@online.no

Kasserer

Liv Hugnes

Tlf: 990 49 540

E-post: livhugnes@hotmail.com

Studieleder

Arve Fjerstad

tlf 95174869

afjersta@online.no

Vara

Johan Gomo

Tlf: 92294702

E-post: johan.gomo@live.no

Vara

Peter Daniel Aune

Tlf: 930 58 982

E-post: pda@levanger.kommune.no