Ny styreleder i Hageselskapet

Møt vår nye styreleder, Dordi Anne Hyldbakk fra Molde og Omegn Hagelag. Hun og det nye styret ble valgt på Hageselskapets Representantskapsmøte som ble avholdt på Gardermoen den 6. mai.

Dordi Anne HyldbakkDordi Anne Hyldbakk fra Todalen har tidligere vært både leder for Molde og omegn Hagelag og for Hageselskapet Møre og Romsdal.  Hun har vært medlem av Hageselskapets landsstyre siden 2013, de siste to årene som nestleder.

Hun kjenner oganisasjonen godt i alle ledd,- fra grasrot til styrerom. Sammen med mannen Reidar Dahlstrøm (leder i Hageselskapet Møre og Romsdal) har Dordi Anne mye av æren for at hagelagene i Møre og Romsdal har hatt rekordstor aktivitet de siste årene med ekstra fokus på verving av nye medlemmer.

Det nye styret består av følgende personer:

  • Dordi Anne Hyldbakk, leder
  • Odd A. Westersjø, nestleder
  • Kari Helle Vik, styremedlem
  • Solveig Bechmann, styremedlem
  • Wiggo Tårnes, styremedlem
  • Hege Schei, styremedlem
  • Heidel Marie Karlsen, varamedlem