Nyt norske påsketulipaner

Kjøper du påsketulipaner merket Nyt Norge, støtter du norske planteprodusenter og forhandlere. Og det bidrar samtidig til bedre plantehelse, mener Hageselskapet.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad oppfordrer til å kjøpe blomster merket med Nyt Norge. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Nyt Norge er et informasjonsmerke for norsk mat, som eies og driftes av stiftelsen MatMerk, og dette er første gang det benyttes på andre produkter enn mat og drikke. Kravene til merking er omtrent de samme som for mat; veksttid i Norge, pakket i Norge og fra produsenter som kan dokumentere at de følger strenge, norske regler. Kjøper du buketter med påsketulipaner merket; Nyt Norge, så støtter du samtidig norske gartnerier og butikker.

Importerte problemer
Det er også et tiltak for god plantehelse, noe som opptar Hageselskapet, og ikke bare nå i Plantehelseåret 2020. Norge har stor import av blomster og blomster for ute- og innebruk, og norske planteprodusenter er i sterk konkurranse med importerte varer. Det stilles strenge krav til norskproduserte planter på lik linje med importerte planter, og varepartier som daglig ruller i stort antall over grensen skal være sertifisert og kontrollert.

Sårbart
Hageselskapet mener det er bekymringsfullt at mens de norske produsentene er enkle å kontrollere og forholder seg til et strengt regelverk, så vet vi ikke nok om plantene vi importerer, så som jorden som er med på lasset, bruk av sprøytemidler, gjødsel og vekststimulering. Stikkprøver har vist at til tross for strenge krav også for import av planter, følger det skadegjørere med på lasset, så som nye insekter og plantesykdommer vi ikke har her i landet. Mange av disse finner veien ut i norsk natur, hvor de lever opp til navnet sitt og skaper problemer.

Nyt Norge, nå også med inne- og uteplanter, som en del av merkeordningen. Foto: Landbruks- og matdepartementet 

Plantehelsefokus støtter næringsliv
Hageselskapet er en av fem deltakere som planlegger den norske markeringen av FNs Plantehelseår 2020, sammen med Norsk Landbruksrådgiving, Norsk Gartnerforbund, Mattilsynet under ledelse av Norsk institutt for bioøkonomi, (NIBIO). I korona-tiden er næringslivet hardt rammet og ved å velge Nyt Norge, er det en håndsrekning til norske arbeidsplasser.

Kommer flere planter 
Årets nye pilotprosjekt med å teste ut merking av blomster med Nyt Norge går over to år. Merkingen gir forbrukerne muligheten til å gjøre bevisste valg. Norske gartnerier og blomstergrossister svarte raskt på muligheten, forteller Matmerk, og legger til at flere blomster og planteskolevarer vil merkes med Nyt Norge gjennom året.