Steder å søke økonomisk støtte

Her er en oversikt over tilskudd og støtteordninger som frivillige organisasjoner og lag kan søke på.

Tilskuddsportalen
Tilgang til ca. 1500 tilskuddsordninger. Sjekk om din kommune tilbyr tilgang. Lokale lag og foreninger får gratis tilgang dersom kommunen har tegnet abonnement.
tilskuddsportalen.no

Kommuner og fylkeskommuner
Eller søk direkte på kommunens eller fylkeskommunens nettsider for ulike tilskuddsordninger. Finn din kommune på Servicetorget, og prøv med for eksempel «tilskudd» i søkefeltet på kommunens hjemmeside. Begynn her:
servicetorget.no

Tilskudd fra Klima- og miljødepartementet
Klima- og miljødepartementet gir ulike former for støtte til tiltak som blir satt i verk av organisasjoner. På departementets hjemmeside finner du lenke til aktuelle tilskudd. Søknadsfrist er vanligvis i januar for inneværende budsjettår. Etter at statsbudsjettet er lagt fram i oktober, utlyses midler for det neste budsjettåret. Se også egen lenke for elektronisk søknadssenter.
regjeringen.no

Grasrotandelen
De som spiller hos Norsk Tipping kan gi 5 prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller forening. Den som spiller bestemmer selv hvilket lag som skal få andelen. Laget må være registrert i Frivillighetsregisteret. (Se bruksanvisning for å registrere seg i Frivillighetsregisteret under Organisasjonsarbeid på Bakhagen.)
norsk-tipping.no/grasrotandelen

Sparebankstiftelsen DNB
Støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturminner. Søknadsfrister: 1. februar og 1. september.
sparebankstiftelsen.no

Stiftelsen UNI
Støtter allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern. Ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.
stiftelsen-uni.no

Storebrand – Vi heier på
«Vi heier på»-konkurransen gir økonomisk støtte til samfunnsnyttige prosjekter i inn- og utland. Søknadsfrister: 1. april og 1. oktober.
storebrand.no

Sparebankstiftelsen Bien
Stiftelsen skal støtte varige prosjekter som bidrar til gode og bærekraftige samfunn. Tildelingene skal bidra til lokalt engasjement og stimulere til egeninnsats i prosjektene. Søknadsfrist: 1. mars.
stiftelsenbien.no

Gjensidigestiftelsen
Støtter prosjekter som ligger innenfor fem innsatsområder: Sikkerhet, Mestring og læring, Sosial inkludering og mangfold, Fysisk aktivitet, Kosthold. Søknadsfrist: 15. september.
gjensidigestiftelsen.no

Extrastiftelsen
Støtter prosjekter innen frivillighet og helse. For å søke må foreningen samarbeide med en av stiftelsens godkjente søkerorganisasjoner.
extrastiftelsen.no

Lokale sparebankstiftelser
Sparebankstiftelsen Sauda: isauda.no
Sparebankstiftelsen Tingvoll: itingvoll.no
Sparebankstiftelsen Gran: sparebankstiftelsengran.no
Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner: sparebankstiftelsenjln.no
Sparebankstiftelsen Ringerike: sparebankstiftelsenringerike.no
Sparebankstiftinga Fjaler: stift.io
Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane: sparebankstiftinga.no
SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad: kvinnheradstiftinga.no
Sparebankstiftelsen Helgeland: sparebankstiftelsen-helgeland.no
Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge: snnstiftelsene.no
Sparebankstiftelsen SMN: sparebankstiftelsensmn.no
Sparebankstiftelsen Østfold Akershus: osthusgaver.no
Sparebankstiftelsen Halden: sparebankstiftelsenhalden.no
Sparebankstiftelsen SR-bank: srstiftelsen.no
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør: sparebankstiftelsensor.no
Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde: sparebankstiftelsentelemark-hollaoglunde.no
Sparebanken Telemark – Grenland: sparebank1.no/telemark
Sparebankstiftelsen Hallingdal: sparebankstiftelsenhallingdal.no
Sparebankstiftelsen Øystre Slidre: sparebankstiftelsenoystreslidre.no
Sparebankstiftinga Bø: sparebankstiftingabo.no
Sparebankstiftinga Seljord: sparebankstiftingaseljord.no
Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank: vigirmuligheter.no

Legater
En omfattende oversikt over støtteordninger i Norge:
legatsiden.no