Æresmedlemmer

Æresmedlemmer

Kriterier for utnevnelse

Vedtektene § 3 Æresmedlemmer: «Personer som har gjort en særdeles fremragende innsats for hagesaken og organisasjonen gjennom praktisk eller vitenskapelig arbeid, kan utnevnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer utnevnes av landsstyret. Antallet æresmedlemmer kan høyst være 20.»

Styret har vedtatt følgende tillegg til retningslinjene for tildeling av Hageselskapets æresmedlemskap: Det praktiske og vitenskapelige arbeidet skal være knyttet direkte til Hageselskapets nasjonale virksomhet eller tilsvarende aktiviteter som er beskrevet i § 1 i vedtektene. Kandidaturet må støttes av regionavdelingen hvor vedkommende har (hatt) sitt virke eller er bosatt. Kandidaturet må støttes av minst én annen regionavdeling. Styret kan i særlige tilfeller fravike disse reglene.

Last ned: Kriterier for utnevnelse av æresmedlemmer

Æresmedlemmer i Det norske hageselskap

Mari Kollandsrud, Oslo
Eli Kjær, Sandane
May Sandved, Oslo
Egil Hansen, Grimstad
Liv Todnem, Oltedal