Vår kongelige beskytter

H.M. Dronning Sonja er Det norske hageselskaps høye beskytter. Det er vi takknemlige for og stolte over.

_Kongelige beskytterskap har en lang historisk tradisjon i det norske kongehuset. Ordningen med beskytterskap fungerer som en anerkjennelse av organisasjoner innenfor viktige områder av norsk samfunnsliv. Normalt blir det innvilget beskytterskap for en periode på fem år.

Hageselskapet har hatt kongelig beskytterskap representert ved landets dronninger. Dronning Maud ble organisasjonens høye beskytter i 1906 og var det fram til sin død i 1938. Hun var svært hageinteressert og utviklet parkanlegget ved Bygdø Kongsgård med god hjelp av sin engelske gartner. Elementene “Sunken Garden” og “Rock Garden” står den dag i dag som minner fra Dronning Mauds tid ved Bygdø Kongsgård.

Dronning Sonja ble Hageselskapets høye beskytter i 2004. Dronningen er hageinteressert og meget kunnskapsrik. Hun deltar aktivt i planleggingen av Slottsparken og Dronningparken, hvor man legger til rette for biologisk mangfold. I Slottsparken er mange av de tradisjonelle plenområdene lagt om til blomsterenger. Det økte plantemangfoldet legger til rette for pollinerende insekter. Samtidig gir det parken et rikere, frodigere uttrykk. Hun har også fått anlagt en rikholdig kjøkkenhage på Bygdø Kongsgård.

Dronningen har et sterkt engasjement for norske kvinner med innvandrerbakgrunn. På denne bakgrunn valgte Hageselskapet å gi dronningen et prosjekt til hennes 75-årsdag; Grenseløse grønnsaker og urter. Gjennom prosjektet legger Hageselskapet til rette for at kvinner medminoritetsbakgrunn kan dele sin kunnskap om dyrking av grønnsaker fra opprinnelig hjemland, og hvordan vekstene kan benyttes i matlaging. I 2016 etableres Grenseløse grønnsaker og urter ved det nye Gartneriet på Bygdø Kongsgård.