Omdømme og media

Omdømme og media

Den tid er forbi da Hageselskapet rådde grunnen alene som tilbyder av inspirasjon og kunnskap. Nå er det mange i markedet, og vi skal finne vår plass.

Hageselskapet er en medlemsstyrt organisasjon. Medlemmene er derfor vårt viktigste fokus og viktigste inntektskilde. Medlemsvekst er viktig både for økonomien og for å virkeliggjøre vår visjon: Bedre livskvalitet med grønne opplevelser.

Omdømme

Det norske hageselskap har mange gode fortrinn. Vi er en stor organisasjon med lange tradisjoner og et godt innarbeidet navn. Hagelagsbegrepet er kanskje særlig godt kjent. Og vi er den eneste landsdekkende organisasjonen for mennesker med hageinteresser, enten man er opptatt av pryd- eller matvekster.

Vi har mange kanaler for å gjøre samfunnet kjent med vårt tilbud og oss som organisasjon. Vår hjemmeside, medieoppslag, sosiale medier, medlemsbladet Norsk Hagetidend og hagelagenes tilbud. Her profilerer vi Det norske hageselskap, såkalt merkevarebygging. Ethvert godt møte med Hageselskapet bygger vårt gode omdømme.

Omdømme er ikke et konstant fenomen, det skapes over tid. Det er kort hukommelse i mediebildet, og arbeidet med synliggjøring er en kontinuerlig prosess. Når vi lykkes med å nå ut i alle kanaler med kunnskap om hva vi gjør og står for, gir det en god profilering av Hageselskapet. Vi oppnår høyere anseelse i lokalmiljøet, flere medlemmer og sterkere tilhørighet, og vi fester oss i bevisstheten til dem som bevilger og bestemmer.

Synlighet og media

Det kan være vanskelig å bli hørt og sett i flommen av tilbud og informasjonsstøy. Samtidig hjelper det lite å ha mange flotte tilbud dersom få får vite om dem. Markedsføring, innsatsen for å gjøre egne tilbud kjent, er viktig. Hageselskapet har mange kanaler: Vår hjemmeside hageselskapet.no er en av dem, med egne sider for regionavdelinger og hagelag. Hva skjer, regionens programårbok, informerer om hagelagenes virksomhet og tilbud. Norsk Hagetidends kalender Hva skjer i hagelagene og det som blir lagt ut på sosiale medier som Facebook og Instagram likeså.

Rundt 140 av hagelagene er på Facebook. Benyttes kun Facebook i løpende dialog med medlemmer, så husk å sette inn en notis om dette på hagelagets hjemmeside, gjerne med lenke til facebooksiden, slik at lokal aktivitet blir synliggjort i flere kanaler. Og motsatt: Husk å legge lenke på Facebook til hagelagets hjemmeside eller Hageselskapets hovedside, hageselskapet.no, der folk finner nyttig hagestoff, inspirasjon og kan melde seg inn.

Media er en viktig ekstern kanal som mange hagelag vet å benytte seg av. Den grønne interessen er sterk, og dermed er dette populært stoff. Det å kunne lese om sitt hagelag i avisen styrker medlemstilhørigheten og bidrar til å verve flere medlemmer.

Man skal ikke være redd for å kontakte lokalavisen sin om man har et arrangement på trappene eller en sak på hjertet. Mediene er svært takknemlige for tips om både store og små saker. I dag, med sosiale medier i tillegg til de tradisjonelle kanalene, ser vi at det gjerne er de små sakene som får mest blest.

Her er noen tips:

  • Ta kontakt med media i god tid før arrangementet.
  • Journalister vil ofte reagere på en sak som er overraskende eller ser ting på en ny måte.
  • Å invitere til innendørs møter er ikke alltid så populært.
  • Inviter til en grønn innsats som har interesse for flere. Saken bør angå så mange mennesker som mulig, gjerne et helt lokalsamfunn.
  • Sørg for gode muligheter for å ta interessante bilder, gjerne med folk i aktivitet, noe som utføres eller er inspirerende på andre måter.
  • Det er både viktig og hyggelig at dugnadsinnsats løftes fram og berømmes. Men legg til en nyttig vinkling i invitasjonen til mediene for å øke interessen. For eksempel: «Slik legger du løk til vårblomstringen! Vi viser deg hvordan, steg for steg, på hagelagets dugnad utenfor eldresenteret fredag 12. september.»
  • Legg alltid ved Hageselskapets faktaboks når du har kontakt med media.

Last ned Hageselskapets faktaboks: Faktaboks DNH

Logoeksempler alle varianter

Logo

Logoen vår er viktig i merkevarebyggingen. Navnet Det norske hageselskap benyttes i logoen på alle nivåer. Logoen kommer i egne versjoner for alle regionavdelinger og hagelag. Den kommer i en stående og en liggende versjon, og det finnes en egen Hageselskap-logo for bruk på Facebook.

Når du bruker disse elementene bidrar du til å kommunisere hvem vi er og hva vi står for på en tydelig og gjenkjennelig måte. Det skjer på mange måter, og flittig bruk av logoen vår er ett av flere tiltak. Logoen skal altså bidra til å vise at vi er ett Hageselskap, bestående av 19 regionavdelinger og 330 hagelag. Hageselskapet står øverst som overbygningen for hele organisasjonen, og under ser man hvilken region eller hagelag det er snakk om.

Logoen finnes i begge variantene for alle regioner og hagelag. Last ned: Hageselskapets logo

På nedlastingssiden finner du mapper for liggende og stående varianter, sortert etter regioner og hagelag. Det er ikke anledning til å utvikle egne logoer basert på eksisterende hovedlogo.

Trenger du hjelp med logo eller oppsett av enkle trykksaker, ta kontakt med administrasjonen. Hageselskapets designhåndbok har nyttige tips om vår visuelle profil og eksempler på hvordan den kan brukes.