Opp med potetene

Opp med potetene

Tørråte er den største utfordringen når vi dyrker potet.

Det viktigste for å unngå angrep er å begynne med friske settepoteter og en sort som er sterk mot angrep. Men hvordan vi behandler potetriset og gjør opptaket av potetene, påvirker også hvorvidt tørråte angriper avlingen. For å unngå at soppsykdommen smitter fra riset til potetene, bør riset slås ti til fjorten dager før opptak. Å kutte riset gjør også at potetene lettere slipper fra plantene. Dernest bør opptaket gjøres i tørt vær. Opptørking et par timer i tørt vær, uten sterk sol, er gunstig før potetene eventuelt legges til lagring.

 

Tips!

Når du luker blant staudene, bruk hendene eller et smalt lukeredskap som roter minst mulig i jorda til å dra opp ugresset. I all jord ligger tusenvis av frø (kalles jordens frøbank), og vender vi jorda eller roter rundt på jordoverflaten, fører det til at nye frø vil spire.