Opplæring i styrearbeid

Opplæring i styrearbeid

Har dere nye styremedlemmer i hagelaget eller regionstyret? Her er vår opplæringspakke som kan brukes som selvstudium eller gruppearbeid i styret.

Hvert år kommer det inn nye styremedlemmer som trenger kunnskap om hvordan organisasjonen vår fungerer. Eller erfarne som trenger en oppfriskning. Vi oppfordrer alle styrer til å gå gjennom disse temaene sammen med nye styremedlemmer. Det gir et godt grunnlag for samarbeidet i styret og en felles forståelse om hvordan vi jobber i hagelaget eller regionstyret.

Denne artikkelen kan også brukes som materiell for vårt eget kurs Organisasjonen og tillitsvalgte i Hageselskapet. Se studieplan hos Studieforbundet natur og miljø: naturogmiljo.no/studieplaner

Har man tilgang til Teams, Zoom eller Skype, kan man lage et webinar ut av dette.

Temaene har lenker til andre verktøysider for tillitsvalgte her på Bakhagen (krever ingen innlogging).

Organisasjonsveiledning

Hageselskapets Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte inneholder mye nyttig informasjon både for nye og gamle styremedlemmer. Den kan lastes ned og inneholder gode tips om praktisk drift og styrearbeid i hagelag og regioner, om markedsføring og profilering, blant mye annet.
På samme nettside ligger også maler til styrearbeid, vedtekter og årsplaner for regionene. Og en bruksanvisning for å registrere hagelaget i Brønnøysund/Frivillighetsregisteret.
hageselskapet.no/organisasjonsarbeid

Slik bruker du Min side

Tillitsvalgte i hagelag og regioner bruker Min side til å oppdatere styreverv i hagelag og regioner, administrere medlemmer, foreta adresseendringer og skrive ut medlemslister og etiketter. Her kan du laste ned en nyttig bruksanvisning for hvordan du som tillitsvalgt kan bruke Min side:
hageselskapet.no/slik-jobber-du-med-min-side

Slik bruker du hjemmesiden

Hageselskapets hjemmeside består av hovedsiden og 19 regionsider. Alle hagelag kan legge ut saker og arrangementer på egne sider under regionsidene. Her er bruksanvisningen:
hageselskapet.no/slik-jobber-du-med-nettsiden

Verving

Det gjøres en utrolig god vervejobb i hagelagene, og antall innmeldinger er økende. I 2019 fikk vi 2872 nye medlemmer (2018: 2315). Tendensen er at nedgangen i medlemstall flater ut. Derfor er viktig at verving fortsatt har en høy bevissthet på hagelagenes arrangementer, hvor det kommer mange interesserte som kanskje ikke er medlemmer – ennå. Medlemskontingenten er det viktigste inntektsgrunnlaget vårt, og hvert nye medlem teller! Mange hagelag er kjempeflinke, og vi ønsker å dele suksesshistoriene.

For eksempel Hageselskapets «Gullstandard for verving». Den er inspirert av Molde og omegn hagelag og har gitt dem mange nye medlemmer:
Gullstandard for verving

Eller slik de gjør det i Suldal hagelag, som ble kåret til Årets hagelag i Rogaland:
hageselskapet.no/inspirasjon-til-verving

Bestilling av vervemateriell gjøres her:
hageselskapet.no/bestilling-av-materiell

Omdømme og media

Den tid er forbi da Hageselskapet rådde grunnen alene som tilbyder av inspirasjon og kunnskap. Nå er det mange i markedet, og vi skal finne vår plass. Her kan du lese om omdømmebygging og hvordan henvende seg til media for å få oppmerksomhet rundt hagelagets aktiviteter:
hageselskapet.no/omdomme-og-media

Hjelp til kassereren

Når man blir valgt til dette betydningsfulle vervet, er det viktig å vite at man ikke er alene. For lagets økonomi er ikke kassererens ansvar alene. Styret som helhet er ansvarlig for økonomien, og kassererens oppgave er å holde oversikten. Her er noen tips:
hageselskapet.no/okonomi-og-regnskap

Personvernregler for tillitsvalgte

Nye personvernregler (GDPR) trådte i kraft i 2018. Hensikten er å beskytte privatpersoner for hvordan dine personlige opplysninger brukes og lagres. Hageselskapet har som alle andre en egen personvernerklæring, som sier noe om hvilke persondata vi oppbevarer og hva de brukes til. Både ansatte og tillitsvalgte har ansvar for at personvernreglene overholdes i hele organisasjonen. Derfor har vi laget interne retningslinjer for behandling av personopplysninger som ansatte og tillitsvalgte i Hageselskapet er forpliktet til å følge:
hageselskapet.no/personvernregler-for-tillitsvalgte

Logo for hagelag og regioner

Det er laget logoer for alle regionavdelinger og hagelag. De kan lastes ned herfra:
hageselskapet.no/logo

 

Vi håper dette er til hjelp i det viktige arbeidet dere som tillitsvalgte utfører. Alle våre frivillige er en stor ressurs for å synliggjøre all den grønne kunnskapen og hagegleden vi som organisasjon besitter, og dere er en viktig inspirasjonskilde i møte med mennesker i lokalmiljøet.

Har dere spørsmål, ta kontakt med regionstyret eller oss i administrasjonen. Vi er her for å hjelpe!

Lykke til i det videre styrearbeidet!