Planlegger plantehelseåret 2020

FNs generalforsamling har vedtatt at 2020 skal være det internasjonale plantehelseåret.

Planleggerne: Foran fra venstre: Hilde Paulsen, Mattilsynet, Maria Fall og Kathrine Røed Meberg, NGF, Karen Byhring Jordal, Hageselskapet. Bak, f.v.: Arne Hermansen, NIBIO, Jon Mjærum NLR, Dan Aamlid og Erling Fløistad, NIBIO. Foto: D. Aamlid og E. Fløistad.

Nylig var representanter for Norsk Landbruksrådgiving, Norsk Gartnerforbund, Det norske hageselskap, Mattilsynet og Norsk institutt for bioøkonomi, (NIBIO), samlet på Ås for å starte planleggingen.Det er NIBIO som har fått i oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet å lede planleggingen av norske markeringer av Plantehelseåret 2020.

Markeringen skal bidra til å vise hvor viktig god plantehelse er for matsikkerhet, mattrygghet og bærekraftig landbruksproduksjon. Andre organisasjoner som ønsker å delta med arrangementer i tilknytning til Plantehelseåret kan kontakte NIBIO ved Arne Hermansen eller Erling Fløistad.

https://www.ippc.int/en/iyph/