Planteloppetid!

Planteloppetid!

Det årlige plantemarkedet er en viktig inntektskilde for mange hagelag og en fin mulighet for planteelskere å få tak i fine – og ofte sjeldne planter – til en rimelig penge.

Mange hagelag arrangerer plantemarkeder, planteloppemarkeder eller plantedager. Aktiviteten kan ulike navn, men tanken bak er den samme: Skaffe inntekter til laget og spre planter, kunnskap og hageglede.

Det ligger stor innsats bak hvert eneste marked. Planter graves opp, deles, pottes opp i ny, frisk jord og merkes.

I tillegg til at utvalget skal være så bredt og lokkende som mulig, må en også passe på at det ikke sniker seg inn forbudte planter, hageplanter det ikke er lov å selge eller dele. Det gjelder blant annet filtarve og sølvarve, gravbergknapp og sibirbergknapp, kanadagullris og kjempegullris, lupin og kjempespringfrø.

En oversikt over de fleste hagemarkedene finner du på Hva skjer i hagelagene-sidene i Hagetidend, på hagelagenes hjemmesider og på hagelagenes sider på Facebook. Mange annonserer også arrangementet i lokalpressen.