FAKTA: Prydstorklokke

Vakker og høyrest, med stilker tettvokst av blå klokker, likner prydstorklokke mange andre arter i klokkefamilien. Særlig minner den om vår hjemmehørende storklokke. Foreløpig er arten et problem nord i landet, men med fare for spredning til andre deler av landet, er denne spredningsvillige klokken nå forbudt.

 

GAP Photos/Martin Staffler
GAP Photos/Martin Staffler

Botanisk navn: Campanula latifolia ssp. macrantha

Prydstorklokke (Campanula latifolia ssp. macrantha) er lite kjent og mørketallene for spredning er store. Foto: GAP Photos/Richard Bloom

Familie: Klokkefamilien

Opprinnelse: Kaukasus

Spredningmåte: Med utløpere og frø.

Biologi: Lengelevende flerårig urt der frøene spres fra stive stengler.

Invaderer: Lite påvirkede naturtyper, skogkanter og næringsrik jord.

Håndtering: Hold planten innenfor ditt hagegjerde ved å fjerne avblomstrede blomsterstander. Eventuelle planter og planterester leveres hos nærmeste gjenvinningsanlegg.

Utbredelse: Hovedsakelig funn nord i landet, der den lenge har vært en vanlig og skattet hageplante. Men det antas at det er store mørketall for utbredelse. Artsdatabankens kart

Fordypning: Prydstorklokke er nært beslektet med vår hjemmehørende skogstorklokke (Campanula latifolia ssp. latifolia). For å hindre krysning mellom de to artene og innblanding av nye gener i vår stedegne art
ønsker man å begrense spredningen av den mye senere innførte prydstorklokken. Les mer på Artsdatabanken

Forvekslingsarter: Storklokke (Campanula latifolia), skogstorklokke (Campanula latifolia ssp. latifolia), ugressklokke
(Campanula rapunculoides), nesleklokke (Campanula trachelium).

Alternativer

Mange av plantene som er blitt forbudt har gode egenskaper, sett fra et hageperspektiv. De er frodige, tiltrekker insekter, dekker godt, har riktig farge, eller andre kvaliteter som gjør det vanskelig å fjerne dem fra hagen. For at det skal bli lettere å fjerne dem, kommer vi her med forslag til gode alternativer. Planter som kanskje har like gode egenskaper, men som er mindre hissige mot naturen vår.

 

NAVN

 KLIMASONE 

 HØYDE 

 BLOMSTERFARGE 

 BLOMSTRINGSMÅNED 

 VOKSEPLASS 

ANNET

1.Storklokke (Campanula latifolia) H7 60–100 cm Blå, hvit juni-juli Sol –halvskygge, gjerne fuktig jord Kan trenge støtte
2.Fagerklokke (Campanula persicifolia) H6 60–100 cm Blå, hvit juni-august Sol –halvskygge, gjerne fuktig jord Kan trenge støtte
3.Mjølkeklokke (Campanula lactiflora) H8 80-50 cm Lyseblå juli-august Sol–halvskygge Støtte i fuktig jord
4.Toppklokke (Campanula glomerata) H8 40–60 cm Blåfiolett juni-juli Sol–halvskygge, nøysom Frø/deling. Flere kultivarer
5.Sibirkattemynte (Nepeta sibirica) H6 40–80 cm Blå juli-august Sol–halvskygge Spredende

Klikk her for en STØRRE oversikt over alternative stauder