Representantskapsmøtet 2017

Hageselskapet mot framtiden var viktigste sak på Hageselskapets representantskapsmøte og tillitsvalgtsamling 6.–7. mai. Styrets forslag til omorganisering, med avvikling av regionleddet, skapte mye debatt og engasjement, men ble ikke vedtatt.

Nyvalgt leder i Hageselskapet, Dordi Anne Hyldbakk.
Nyvalgt leder i Hageselskapet, Dordi Anne Hyldbakk.

Møtet på Gardermoen åpnet med et innlegg om frivillighet av stortingsrepresentant Knut Storberget.

­– Frivilligheten skal være frivillig, sa Storberget som er kritisk til dreiningen i tildelingen av offentlige tilskudd til frivillig innsats.

– Prosjektmidlene har stadig spissere og tydeligere formål, sa stortingsrepresentanten, som mente at frivilligheten ble utsatt for ressurskrevende søknadsprosesser og et prosjekttyrrani.

Hageselskapet mot framtiden var den viktigste saken på sakskartet. En to år lang prosess munnet ut i et omorganiseringsforslag fra styret. Forslaget gikk i korthet ut på å legge ned regionleddet og i stedet invitere alle hagelag til å sende deltakere på et kombinert representantskaps- og inspirasjonsmøte og velge medlemmer til landsstyret. Etter en lang og engasjert debatt ble forslaget nedstemt. Det betyr at dagens ordning fortsetter.

Søndag var de tillitsvalgtes dag. Første post på programmet var en lang og god drøfting av hvordan kommunikasjonen mellom de ulike nivåene, administrasjonen, regionleddene og hagelagene, kan bli bedre. Det kom fram mange gode forslag på måter å kommunisere via sosiale medier, epost og ulike apper, men uten å glemme velprøvde måter som kontakt gjennom lokalpressen, kommuneportaler, plakat på butikken og andre lavterskeltiltak.

grønnsaker
Gunn Apeland slår et slag for å dyrke grønnsaker.

Siste del av dagen var satt av til ulike workshops. Brede Holst fortalte om den såkalte Konnerud-metoden, om systematisk bruk av nematoder mot den forhatte brunsneglen, mens Reidar Dahlstrøm gikk gjennom ulike måter for å kompostere mat- og hageavfall. Gunn Apeland er ihuga grønnsakdyrker og kom med mange gode tips om hvordan en kan få grønnsakene til å vokse og gro og hvor en kan skaffe gode frø.

Det nyvalgte landsstyret består av:
Dordi Anne Hyldbakk, leder
Odd A. Westersjø, nestleder
Kari Helle Vik, styremedlem
Solveig Bechmann, styremedlem
Wiggo Tårnes, styremedlem
Hege Schei, styremedlem
Heidel Marie Karlsen, varamedlem

kompost
Reidar Dahlstrøm kommer med tips om kompostering.
snegler
Brede Holst har gode råd for bekjemping av brunsnegler.