Representantskapsmøtet 2019

Lørdag 4. mai, Thon Hotel Linne, Oslo

Representantskapet er organisasjonens høyeste myndighet og er sammensatt av landsstyret og to delegater fra hver region:

Hageselskapets representantskap møtes innen 15. mai annet hvert år og behandler blant annet regnskap, årsrapport, budsjett, strategiske føringer og valg av landsstyre.