FAKTA: Sibirbergknapp

Ikke ulik gravbergknapp, kryper denne lille, uanselige fremmedkaren seg utover varme berg langs kysten vår. Verken salt eller sterk sol hindrer den fra å danne tette, sammenvevde matter, som i enkelte områder fortrenger stedegne, sjelden arter. Sibirbergknapp er hovedsakelig et problem i indre Oslofjord, sør til Grenland.

Fotokredig: GAP Photos/Amy Vonheim
Foto: GAP Photos/Amy Vonheim

 

Botanisk navn: Phedimus hybridus

Phedimus hybridus
Sibirbergknapp er teppedannende og spres sakte, men sikkert Foto: GAP Photos/Amy Vonheim

Familie: Bergknappfamilien

Opprinnelse: Ural

Spredningmåte: I likhet med gravbergknapp en typisk hagerømling spredd fra hytter i strandsonen. I norsk natur spres sibirknapp hovedsakelig såkalt vegetativt (ukjønnet formering, altså med plantedeler). Sideskudd vokser horisontalt og setter røtter.

Biologi: Flerårig sukkulent plante som raskt dekker store områder med tett, sammenvevd vekst. Tåler salte vinder og sterk sol og kan på solfylte steder danne heldekkende matter.

Invaderer: Sprer seg sakte, men sikkert, særlig som utkast fra hager og hytter. Sibirbergknapp er en art i spredning, særlig på såkalt grunnlendt og åpen mark i kystnære strøk, der kan den bli problematisk for opprinnelige arter. Spredning har særlig økt i området fra Mjøsa og sør til Grenland. Utenfor dette området er arten ikke en trussel mot biologisk mangfold. Sibirbergknapp er ikke et like omfattende problem som gravbergknapp.

Håndtering: Fjernet plantemateriale leveres til et gjenvinningsanlegg for hageavfall.

Utbredelse: Nord til Sør-Trøndelag med noen slengere i Nordland. Mye fortetting lokalt. Artsdatabankens kart

Synonyme navn: Aizopsis hybrida og Sedum hybridum.

Forvekslingsart: Gravbergknapp (Phedimus spurius).

Alternativer

Mange av plantene som er blitt forbudt har gode egenskaper, sett fra et hageperspektiv. De er frodige, tiltrekker insekter, dekker godt, har riktig farge, eller andre kvaliteter som gjør det vanskelig å fjerne dem fra hagen. For at det skal bli lettere å fjerne dem, kommer vi her med forslag til gode alternativer. Planter som kanskje har like gode egenskaper, men som er mindre hissige mot naturen vår.

NAVN

 KLIMASONE 

 HØYDE 

 BLOMSTERFARGE 

 BLOMSTRINGSMÅNED 

 VOKSEPLASS 

ANNET

1. Broddbergknapp (Sedum rupestre syn. Sedum reflexum) H7 20 cm Gul juli-august Sol–halvskygge Teppedanner
2. Bitterbergknapp (Sedum acre) H5 5-10 cm Gul mai-juni Sol, vel drenert. Giftig
3. Blomsterbergknapp (Sedum floriferum) H7 15 cm Varmgul august-oktober Sol–halvskygge Teppedanner, særlig blomsterrik.
4. Sølvbergknapp (Sedum spathulifolium) H4 10 cm Gul juni-juli Sol–halvskygge Blågrønne-rødlige, sølvaktige blad.
5. Krypfredløs (Lysimachia nummularia) H6 5-8 cm Gule juli-august Sol–skygge Bunndekke, underplanting.
6. Steinmuregull (Waldsteinia geoides) H6 25 cm Gule mai Sol–halvskygge Teppedanner
7. Bronsekryp (Acaena microphylla) H5 5-10 cm Rødbrune juli-august Fullt lys, tåler tørke Teppedanner, tåler noe tråkk.
8. Kryptimian (Thymus praecox) H6 3-5 cm Rødfiolette juni-juli Sol, tørt, magert Bunndekke. Stiklingsformering.
9. Høstbergknapp (Hypotelephium ewersii ) H7 5-10 cm Lys purpur, liten blomst Sol–halvskygge Teppedanner