Skyt ikke på hagepianisten

I A-magasinet kunne vi lese at hageeiere gjør en stor dugnad for å spre uønskede skadegjørere ut i norsk natur, i artikkelen «Fremmede arter invaderer oss». Dette er naturlig nok en formulering som kaller på Hageselskapets interesse.

“Hageeiere har rullet ut den røde løperen for fremmede organismer” og er en del av “spredningsdugnaden” kan vi lese i Aftenpostens A-magasinet. (faksimile A-magasinet 5. juni 2020)

 

Som landets største og eldste organisasjon for hageglade, med 21 000 medlemmer, tillater vi oss å snakke på vegne av hagefolket i Norge. Det er blitt lagt ned talløse dugnadstimer til glede for lokalmiljøet og kunnskapstørste hageinteresserte, av organisasjonens hundrevis av hagelag gjennom mer enn 135 år. Det er vi stolte av. Men, den tvilsomme æren for invasjonen av fremmede skadegjørere betakker vi oss for!

Snakker du med norske planteprodusenter, får du raskt høre hjertesukk om de mange strenge produksjonskravene. Sesongen er kort, lønnskostnadene høye, det vil si; norske. Krav og forbud er mange – og innfløkte. Og samtidig som man holder sine egne strengt i ørene, så ruller konkurransen inn over landets grenser daglig. Trailerlass på trailerlass med billige, masseproduserte planter fra fjern og nær, og mest fra fjernt. Det stilles krav og foretas kontroller, men som NINA (Norsk institutt for naturforskning) har kartlagt, følger det mange nisser med på disse lassene. Og inn kravler og kryper potensielle skadegjørere som ikke hører hjemme i norske hager og norsk natur. Kortreiste norske produkter, med høy kvalitet som er produsert trygt kan vanskelig hevde seg i konkurransen med de importerte. Dette er ikke nødvendigvis allment kjent.

Vi tømmer ikke kompost over veien! Vi er bevisste hagefolk, ikke naturvandaler.

Men, Hageselskapet vet det! I år er det FNs Plantehelseår og vi sitter i planleggingskomiteen. Vi har over flere år hatt en kampanje mot hagerømlinger – forvillede hageplanter som skaper problemer når de stikker av over gjerdet. Vi tømmer ikke kompost over veien! Vi er bevisste hagefolk, ikke naturvandaler. På våre planteloppiser er vi restriktive når planter selges med jord. Enten er den byttet ut, eller kunden opplyses om at de selv må gjøre dette. Vi er opptatt av biologisk mangfold i hagen; fugler, humler, frosker, pinnsvin. Våre plantefavoritter er stauder, nettopp fordi de kommer igjen hver vår. Vi er hageentusiaster, ikke planteforbrukere.

Ja, det er knyttet et ansvar for kjøper også til lovlige omsatte planter. Men, ansvaret for importert elendighet kan ikke legges på sluttbruker. Vårt hagepostulat er at hageplantene skal holdes innenfor hagegjerdet. Så påtal gjerne uvettig import, og natursvineri – men skyt ikke på hagepianisten!

 

Tonje Waaktaar Gamst
Redaktør i Norsk Hagetidend